top of page

פרוייקטים

 
ספריה ושולחן מעץ אלון
לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

 (I) בית מגורים בתל אביב

לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

 (II)בית מגורים בתל אביב

לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

שולחן עבודה דו-צדדי וארונות בתוך נישה 

לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

מ​טבחים

לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

עבודות שונות

לרשום מספר מילים על הפרוייקט

להגדלה לחץ כאן

bottom of page